Mazury Linowo

Pobyt na terenie lasu i obiektu Mazury Linowo jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższych zasad oraz regulaminu

1. DOBA POBYTOWA

Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W miarę możliwości przyspieszymy zameldowanie / opóźnimy wymeldowanie (prosimy o kontakt tuż przed przyjazdem). Maksymalna ilość gości korzystających z rezerwacji to 6 osób. Ilość osób powinna być zadeklarowana podczas rezerwacji. W przypadku przybycia większej ilości osób niż ta wskazana w rezerwacji naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za dobę za każdą dodatkową osobę.

 

2. CISZA NOCNA

 Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 następnego dnia. Na terenie posesji obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu.

 

3. OPŁATY

Minimalna rezerwacja to pobyt na 3 doby. Potwierdzeniem rezerwacji jest 30% przedpłata za cały okres pobytu w terminie określonym przez system przyjmującym rezerwację. Nieopłacenie we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Uwaga! W przypadku rezygnacji z wypoczynku poniżej 21 dni od daty przyjazdu, wpłacona opłata rezerwacyjna nie ulega zwrotowi. W dniu przyjazdu pobierana jest cała kwota za pobyt (gotówką lub przelewem), pomniejszona o przedpłatę. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty należności za cały pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Gościa, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

Dodatkowe opłaty:

 • Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszej konsultacji z gospodarzem. Brak opłat za pobyt zwierzęcia.
 • Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny.
 • Parking samochodu dla gości zameldowanych jest bezpłatny.

 

4. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Schody w dużym domku nie są przystosowane dla małych dzieci. Przyjazd z małymi dziećmi odbywa się na odpowiedzialność gości.

Korzystanie przez dzieci z trampoliny musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Właściciele obiektu uchylają się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Kończąc pobyt pościel prosimy zostawić ściągniętą kompletami na łóżkach, co znacznie ułatwi nam jej sprzątanie.
 • Prosimy o wyniesienie śmieci do dużego kosza na śmieci.
 • Prosimy o segregację śmieci do wyznaczonych pojemników znajdujących się na zewnątrz na surowce ( plastik, papier, puszki) , szkło oraz zmieszane.
 • Prosimy o nie wystawianie mebli oraz innych elementów wyposażenia pokoju/domku na zewnątrz poza jego obręb lub poza obręb jego tarasu.
 • W domku/pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Prosimy nie pozostawiać niedopałków wokół oraz na terenie działki.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, farelek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Każdorazowo Gość opuszczający domek/pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 • Zgodnie ze złożoną rezerwacją i ustaleniami w domku może przebywać tylko określona wcześniej liczba osób i zwierząt. Wszelkie odwiedziny gości należy wcześniej zgłosić właścicielom obiektu.
 • Gość nie może przekazywać domku/pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

Staramy się, by wyposażenie naszych obiektów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Wszelkie zauważone usterki w obiekcie prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w wysokości równowartości wyrządzonej szkody za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w domku oraz na terenie obiektu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, ich skutki oraz awarie od nas niezależne.

 

7. POZOSTAWIONE RZECZY

Prosimy pamiętać aby sprawdzić czy nie pozostały w obiekcie Państwa rzeczy osobiste. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu oraz z tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia pozostawionego na terenie posesji.

 

8. POBYT ZWIERZĄT

Akceptujemy zwierzęta po uprzedniej konsultacji. Właściciele są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach oraz do posiadania legowiska dla zwierzaka. Zabrania się wchodzenia zwierząt na łóżka i kanapy. Zabrania się również pozostawiania ich samych w domku. Za wszelkie zniszczenia mienia przez zwierzęta odpowiadają właściciele materialnie.

Nie wyrażamy zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.

 

9. WYMELDOWANIE

Wyjeżdżając Goście proszeni są o zdanie klucza od domku oraz o zdanie domku w takim samym stanie właścicielom obiektu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego i bezpieczeństwa poddawane jest ocenie właścicieli posesji i może pozbawić turystę w trybie natychmiastowym dalszego pobytu na terenie posesji bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

 

10. REGULAMIN BASENU ZEWNĘTRZNEGO

Każda osoba korzystająca z Basenu Zewnętrznego zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom.

 1. Regulamin obejmuje Basen Zewnętrzny
 2. Basen Zewnętrzny dostępny jest wyłącznie dla Gości domku Sowa.
 3. Basen pełni funkcję rekreacyjną, bez opieki ze strony ratownika.
 4. Głębokość basenu wynosi 150cm.
 5. Dzieci do lat 18 mogą przebywać na terenie Basenu zewnętrznego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Podczas trwania prac porządkowych (odkurzacz wodny) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do niecki basenowej.
 7. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego i skorzystania z prysznica przed wejściem na basen.
 8. Przed wejściem na teren Basenu Zewnętrznego należy zmienić obuwie na klapki.
 9. Zabrania się skakania do wody i biegania na terenie Basenu Zewnętrznego.
 10. Na teren Basenu Zewnętrznego zabrania się wnoszenia żywności oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
 11. Na terenie Basenu Zewnętrznego zabrania się:
 • podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających,
 • spożywania posiłków,
 • palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,
 • zaśmiecania obiektu,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
 • kąpieli psów
 1. Na terenie Basenu Zewnętrznego można spożywać napoje wyłącznie w plastikowych kubkach lub butelkach.
 2. Zabrania się korzystania z Basenu Zewnętrznego osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Basenu Zewnętrznego ze szczególną ostrożnością.
 4. Zabrania się niszczenia wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody.
 5. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w wysokości 1500 pln.
 6. Celem bezpieczeństwa i higieny, uprasza się o dokładne zamykanie pokrywy zewnętrznej po każdym skorzystaniu z basenu
 7. Korzystanie z Basenu Zewnętrznego odbywa się na własną odpowiedzialność́ użytkownika.
 8. Właściciel  Mazury Linowo nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 

 

Sprawdź nas:

Strona www stworzona przez: Sylwin